Dotacje KSRG

Dotacje KSRG 2021

  1. Asortyment dotacji KSRG 2021 – pobierz
  2. Tryb i zasady rozdziału dotacji KSRG 2021 – pobierz

Dotacje KSRG 2020

1. Wniosek o przyznanie dotacji (pobierz wniosek KSRG)

Dotacje KSRG 2019

  1. Zakres asortymentowy dotacji KSRG 2019 – pobierz
  2. Tryb i zasady rozdziału dotacji KSRG – pobierz

W przypadku zakupu ubrania specjalnego obowiązuje zatwierdzony przez KG PSP opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych – pobierz.

W przypadku zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego obowiązuje zatwierdzony przez KG PSP opis przedmiotu zamówienia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnychpobierz.

Wymagane dane do wypełnienia wniosku na dotację:

  1. Numer KRS i data wpisu do rejestru.
  2. Numer rachunku bankowego i nazwa banku.
  3. Imiona i nazwiska oraz numery pesel reprezentantów jednostki, którzy będą podpisać umowę zgodnie z KRS.