Dotacje MSWiA

29 kwietnia 2016 r. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podpisał dokument dotyczący trybu i zasad udzielania dotacji.

Materiały do pobrania:

  1. Tryb i zasady udzielania dotacji – pobierz
  2. Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek OSP – pobierz
  3. Pismo Sekretarza Stanu MSWiA w sprawie dotacji dla jednostek OSP – pobierz
  4. Wzór naklejki do oznakowania sprzętu – pobierz

Oznakowanie sprzętu

Informacja wskazująca, iż zakup został dofinansowany ze środków MSWiA powinna być umieszczona proporcjonalnie i adekwatnie do wielkości i gabarytów sprzętu czy odzieży specjalnej, tak aby nie zostały zaburzone funkcjonalności tych zakupów.

W przypadku zakupu ubrania specjalnego obowiązuje zatwierdzony przez KG PSP opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych – pobierz

W przypadku zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego obowiązuje zatwierdzony przez KG PSP opis przedmiotu zamówienia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych – pobierz