Informacja o ogłoszeniu przetargu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach informuje, że na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, ul. Warszawska 25 piętro II, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://kppspryki.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28453 oraz na stronie Urzędu ...

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 ...