Kurs KPP

Informujemy, że w terminie od 13 do 22 września br. planujemy przeprowadzić z udziałem firmy zewnętrznej kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu ryckiego.

W/w kurs planujemy zrealizować w dniach: 13, 14, 15, 20, 21 i 22 września 2019 roku. Rozpoczęcie kursu zaplanowano na dzień 13 września o godz. 1600
w sali szkoleniowej KP PSP w Rykach. Kurs zostanie zakończony egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w dniu 22 września 2019 roku o godzinie 900.

Koszty za przeprowadzenie szkolenia i wymaganego egzaminu końcowego pokrywają samorządy delegujące strażaków ratowników OSP na to szkolenie. Koszt jednostkowy – 330 zł od uczestnika. Istnieje możliwość dołączenia do kursu strażaków, którym mija termin ważności uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i konieczna jest recertyfikacja uprawnień (koszt 230 zł od uczestnika).

Sprawę prowadzi Z-ca D-cy JRG kpt. Łukasz Tomaszewski (tel. 81 8652020 wew. 18 lub tel. kom. 530 088 521).

Skierowanie na Kurs KPP – pobierz