Kurs KPP

Informujemy, że w związku z napływem dużej liczby zgłoszeń z UG/UM strażaków OSP zainteresowanych udziałem w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertykikacji uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy firma Life-Med przeprowadzi ww. kurs w obiektach strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leopoldowie przy ul. Księdza Drozdowskiego 8 w dniach: 11, 12, 13, 18, 19 i 20 września 2020 roku.

Rozpoczęcie kursu zaplanowano na dzień 11 września godz. 1600. Kurs zostanie zakończony egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w dniu 20 września 2020 roku
o godzinie 900. Kartę zgłoszenia uczestnika należy dostarczyć na pierwsze zajęcia
w dniu szkolenia tj. 11 września 2020 roku.

Przypominamy, że osoby przystępujące do recertyfikacji uprawnień muszą przedstawić do wglądu oryginał lub kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika.

Planowane szkolenie będzie realizowane z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego i dostosowaniem do ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i związanych z tym ograniczeń. Firma Life-Med zapewni na czas trwania kursu środki dezynfekcyjne oraz rękawiczki jednorazowe, kierowani strażacy muszą posiadać maski lub przyłbice ochronne.

W przedmiotowej sprawie szczegółowych informacji udziela firma Life-Med Artur Wnuk 661 640 031.

Sprawę z ramienia komendy prowadzi Z-ca D-cy JRG st. kpt. Łukasz Tomaszewski tel. 530 088 521.

 

Skierowanie na Kurs KPP – pobierz