Planowane szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP
Dodane przez kppspryki dnia Styczeń 19 2018 12:58:13

     Informujemy, że zgodnie z operacyjnym Planem Pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach na 2018 rok planujemy w terminie od 17 lutego do 22 kwietnia 2018 roku zrealizować szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Szkolenie będzie przeprowadzone zgodnie z "Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych".Rozszerzona zawartość newsa

     Na podstawie analizy bieżącego stanu wyszkolenia przydział ilości miejsc dla jednostek OSP z poszczególnych gmin oraz miasta Dęblin przedstawia się następująco:
  1. Kłoczew - 9
  2. Nowodwór - 5
  3. Ryki - 12
  4. Stężyca - 7
  5. Ułęż - 5
  6. Dęblin - 2
Wprowadzony przydział miejsc pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych będzie posiadała większa ilość strażaków zainteresowanych udziałem w szkoleniu, niż maksymalna wielkość grupy uczestników szkolenia - 40 osób, co bezpośrednio związane jest z większymi kosztami ponoszonymi przez gminy i miasto Dęblin.
     Rozpoczęcie kursu zaplanowano na dzień 17 lutego (sobota) o godz. 900 w sali szkoleniowej KP PSP w Rykach. Program szkolenia obejmuje 126 godzin lekcyjnych. Realizacja zajęć szkoleniowych będzie prowadzona w soboty i niedziele.
Kandydaci na szkolenie muszą spełniać poniższe warunki:
     Szkolenie będzie realizowane z bezwzględnym zachowaniem przez uczestników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy szkolenia, którzy na zajęciach nie będą posiadali wymaganej odzieży koszarowej i specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej nie będą dopuszczeni do zajęć teoretycznych/praktycznych.
     Zgłoszenia członków OSP wyłącznie na w/w kartach skierowania wraz z zaświadczeniem lekarskim orzekającym zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych oraz dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia od NNW należy dostarczyć do KP PSP w Rykach do dnia 7 lutego 2018 roku. Karty skierowań przekazane po terminie i/lub bez wymaganych pieczątek, podpisów oraz załączników nie będą uwzględniane.
     Realizacja szkolenia odbywać się będzie w grupie nie większej niż 40 osób. W przypadku zgłoszenia (z danej gminy) większej ilości strażaków chętnych do udziału w organizowanym szkoleniu w pierwszej kolejności na szkolenie zostaną zakwalifikowani strażacy z OSP KSRG oraz z OSP wykazujących się aktywną działalnością interwencyjną oraz z OSP w którym występują największe braki szkoleniowe w tym zakresie.
Sprawę prowadzi Z-ca D-cy JRG kpt. Łukasz Tomaszewski tel. 81 865 20 20 lub 530 088 521).

KARTA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE - POBIERZ

WZÓR OBOWIĄZUJĄCEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO - POBIERZ