Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego
Dodane przez kppspryki dnia Luty 22 2018 10:55:15

     W dniu 7 lutego 2018 roku na stawie "Skalskiego" w Rykach w ramach doskonalenia zawodowego strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego, w których udział wzięli strażacy z JRG w Rykach oraz druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających sprzęt ratownictwa lodowego.

news: RT_02.18_1.JPG

Rozszerzona zawartość newsa

     Celem ćwiczeń było, doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki KSRG z terenu powiatu ryckiego podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych. W części teoretycznej, strażacy zostali zapoznani z rodzajem, sposobem wykorzystania oraz parametrami sprzętu ratownictwa wodnego, a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonącego. Zadaniem ćwiczących zespołów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg przy użyciu sań lodowych, drabiny nasadkowej, rzutki czy koła ratunkowego.
W szkoleniu uczestniczyło 20 strażaków ratowników z 5 jednostek OSP KSRG oraz 10 strażaków PSP z naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej.

news: RL_02.18_2.JPG

news: RL_02.18_3.JPG

news: RL_02.18_4.JPG

news: RL_02.18_5.JPG

news: RL_02.18_6.JPG

news: RL_02.18_7.JPG

news: RL_02.18_8.JPG