Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP
Dodane przez kppspryki dnia Kwiecień 19 2018 12:22:27

     Informujemy, że zgodnie z Operacyjnym Planem Pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach na 2018 rok planujemy w terminie od 12 maja do 20 maja 2018 roku przeprowadzić szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Images: RT_2018.jpg

Rozszerzona zawartość newsa

Szkolenie będzie przeprowadzone zgodnie z "Programem szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP" oraz "Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych".
Rozpoczęcie kursu zaplanowano na dzień 12 maja (sobota) godz. 9.00 w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Rykach. Program szkolenia obejmuje 31 godzin zajęć dydaktycznych (teoretycznych i praktycznych). Realizacja zajęć szkoleniowych będzie prowadzona w soboty i niedziele.

Kandydaci na w/w szkolenie muszą spełniać poniższe warunki:
Szkolenie będzie realizowane z bezwzględnym zachowaniem przez uczestników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy kursu, którzy na zajęciach nie będą posiadali wymaganej odzieży koszarowej i specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej nie będą dopuszczeni do zajęć teoretycznych/praktycznych.
Zgłoszenia członków OSP wyłącznie na w/w kartach skierowania należy dostarczyć do KP PSP w Rykach do dnia 08 maja 2018 roku. Karty skierowań przekazane po terminie i/lub bez wymaganych pieczątek oraz podpisów nie będą uwzględniane.
Realizacja w/w szkolenia odbywać się będzie w grupie nie większej niż 30 osób. W przypadku zgłoszenia większej ilości strażaków chętnych do udziału w organizowanym szkoleniu w pierwszej kolejności na szkolenie zostaną zakwalifikowani strażacy z OSP KSRG oraz OSP wykazujących się aktywną działalnością interwencyjną, a także z OSP w których występują braki szkoleniowe w tym zakresie.
Sprawę prowadzi Zastępca Dowódcy JRG kpt. Łukasz Tomaszewski ( tel. 81 865 20 20 wew. 18 lub 530 088 521).

Karta skierowania na szkolenie

Tekst: kpt. Łukasz Tomaszewski