Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018
Dodane przez kppspryki dnia Maj 16 2018 08:20:26

     10 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się akademia z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

news: DS_10.05.18_1.JPG

Rozszerzona zawartość newsa

     W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy cywilni i emeryci komendy oraz zaproszeni goście, m.in. st. bryg. Piotr Zmarz - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Grzegorz Kapusta - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Hanna Czerska-Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Ks. Kanonik Krzysztof Czyrka - Kapelan Powiatowy Strażaków, Ks. Kanonik Bogdan Kozioł - Wice Kapelan Powiatowy Strażaków, Beata Siedlecka - Burmistrz Dęblina, Jarosław Żaczek - Burmistrz Ryk, Zenon Stefanowski - Wójt Gminy Kłoczew, Ryszard Piotrowski - Wójt Gminy Nowodwór, Krzysztof Olszak - Wójt Gminy Ułęż, Grażyna Domańska - Zastępca Wójta Gminy Stężyca, przewodniczący rad miast i gmin oraz przedstawiciele służb kryzysowych, policji, wojska, wojskowych straży pożarnych, szkół oraz firm i instytucji na co dzień wspierających działalność lub współpracujących z rycką komendą.
     Uroczystość otworzył i powitał jej uczestników - st. bryg Krzysztof Miłosz - Komendant Powiatowy PSP w Rykach. W okolicznościowym wystąpieniu komendant podsumował działalność komendy w ostatnim okresie, podkreślając realizację zadań ratowniczych, szkoleniowych oraz kontrolno-rozpoznawczych i edukacyjnych oraz przedstawił plany komendy m.in. wymiany samochodu ratowniczo-gaśniczego i budowy nowej strażnicy.
     Ważnym i miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom oraz osobom wspierającym swymi działaniami ochronę przeciwpożarową. Podczas uroczystości odznaczenia, wyróżnienia i awanse otrzymali następujące osoby:

Srebrną Odznaką "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"
Awanse na wyższe stopnie służbowe

do stopnia aspiranta:
do stopnia starszego sekcyjnego:
do stopnia sekcyjnego:
     Pamiątkowym grawertonem za dotychczasową efektywną współpracę, pomoc i wzajemne wspieranie się podczas realizacji przedsięwzięć, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz aktywny udział w programach edukacyjnych wyróżnione zostały:
     W trakcie uroczystości st. bryg. Piotr Zmarz - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. Krzysztof Miłosz - Komendant Powiatowy PSP w Rykach wręczyli 9 uczniom nagrody rzeczowe za zajęcie najwyższych lokat w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom".
     W imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników komendy złożył Zastępca Komendanta st. bryg. Piotr Zmarz. Życzenia i gratulacje złożył również Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Grzegorz Kapusta oraz w imieniu obecnych na uroczystości samorządowców z powiatu ryckiego - Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach i Starosta Rycki.
     Miłym akcentem na zakończenie uroczystości było odznaczenie st. bryg. Krzysztofa Miłosza - Komendanta Powiatowego PSP w Rykach odznaką honorową "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego" przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Grzegorza Kapustę.
     Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Rykach podziękował gościom za dotychczasową współpracę i pomoc podczas bieżącej realizacji zadań przez komendę oraz pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień dziękując im za zaangażowanie i codzienną służbę.
news: DS_10.05.18_2.JPG

news: DS_10.05.18_3.JPG

news: DS_10.05.18_4.JPG

news: DS_10.05.18_5.JPG

news: DS_10.05.18_6.JPG

news: DS_10.05.18_7.JPG

news: DS_10.05.18_8.JPG

news: DS_10.05.18_9.JPG

news: DS_10.05.18_10.JPG

news: DS_10.05.18_11.JPG

news: DS_10.05.18_12.JPG

Tekst: st. kpt. Jarosław Lasek
Zdjęcia: mł. asp. Łukasz Lipnicki