Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP
Dodane przez kppspryki dnia Październik 17 2018 11:20:40

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w rykach informuje, że zgodnie z Operacyjnym Planem Pracy komendy na rok 2018 w listopadzie br. planujemy zorganizować szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP).

Rozszerzona zawartość newsa

     Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych.
     Rozpoczęcie kursu zaplanowano na dzień 03 listopada 2018 r. (sobota) o godz. 9:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Rykach. Program szkolenia obejmuje 36 godzin zajęć dydaktycznych (teoretycznych i praktycznych). Realizacja zajęć szkoleniowych będzie prowadzona w soboty i niedziele.
    
     Kandydaci na w/w szkolenie muszą spełniać poniższe warunki:
     Zgłoszenia członków OSP należy dostarczyć do KP PSP w Rykach do dnia 25 października 2018 r. - karta skierowania na szkolenie . Kary skierowań przekazane po terminie i/lub bez wymaganych pieczątek i podpisów nie będą uwzględniane.
     Realizacja ww. szkolenia odbywać się będzie w grupie nie większej niż 20 osób. W przypadku zgłoszenia większej ilości strażaków chętnych do udziału w organizowanym szkoleniu w pierwszej kolejności na szkolenie zostaną zakwalifikowani strażacy z OSP KSRG oraz z OSP wykazujących się aktywną działalnością interwencyjną, a także z OSP w których występują braki szkoleniowe w tym zakresie (normatyw wyszkolenia: OSP KSRG - min. 3 strażaków ratowników, OSP spoza KSRG - min. 2).

Sprawę prowadzi Zastępca dowódcy jrg kpt. Łukasz Tomaszewski - tel. 81 865 20 20, lub 530 088 521.

KARTA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE - POBIERZ