Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rykach lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 865 69 11.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja organizacyjno-kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 865 20 20, (81) 865 69 11

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, ul. Warszawska 25, 08-500 Ryki;
  • osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. Warszawskiej 25 w godz. 7.30-15.30;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@strazryki.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
  • faxem na nr (81) 865 61 61;
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją organizacyjno-kadrową pod nr. tel. (81) 865 20 20, (81) 865 69 11.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji.