Nawigacja
AKTUALNOŚCI

BILETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

HISTORIA

KIEROWNICTWO

ORGANIZACJA KOMENDY

OFICER PRASOWY

GALERIA

DOKUMENTY DO POBRANIA

PORADY

SPRAWY OSP

PRZETARGI

LINKI

SZUKAJ

KONTAKT
.
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
spacer
Historia

Rys historyczny ochrony przeciwpożarowej w powiecie ryckim.

Ogień od zawsze stanowił dla ludzi dobrodziejstwo, ale także niósł ze sobą zagrożenie. W wielkich pożarach płonęły nie tylko wsie, w płomieniach znikały także całe miasta. Mieszkańcy samorzutnie organizowali się w drużyny do walki z pożarami. Takie słabo zorganizowane działania bywały często nieskuteczne. W poszczególnych wsiach i miastach z inicjatywy społeczników mieszkańcy podejmowali decyzje o utworzeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pierwsza OSP w Powiecie Ryckim powstała w 1911r. w Rykach. Wraz z utworzeniem Powiatu Ryckiego w styczniu 1956 roku rozpoczyna się działalność jednostek straży pożarnych w nieco zmienionej formie. Obok jednostek OSP powstaje zalążek przyszłej Zawodowej Straży Pożarnej- Powiatowa Komenda Straży Pożarnych. Strażacy łączyli obowiązki kierowców oraz dysponentów Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego. Komendantem Powiatowym został mł. asp. Tadeusz Jaroń. PKSP liczyła wówczas 4 osoby. Komenda wraz z punktem alarmowo-dyspozycyjnym mieściła się w Domu Strażaka (obecnie kino „Renesans”).

Wraz z rozwojem powiatu następuje rozwój systemu ochrony ppoż., zwiększa się usprzętowienie straży pożarnych. Komenda w momencie utworzenia powiatu dysponowała samochodem Star 20 i Gaz 51 w wykonaniu pożarniczym. Od stycznia 1957r. Ryki odzyskują prawa miejskie. W 1960 roku uchwalono nową ustawę o ochronie p.poż. – akt gwarantujący szybszy rozwój w kraju ochrony p.poż.. PKSP pracuje na terenie 2 miast (Ryki-Dęblin) oraz 15 Gromadzkich Rad Narodowych Trwa umacnianie istniejących OSP, budowa strażnic, wyposażanie OSP w sprzęt pożarniczy.

W roku 1963 w komendzie następuje zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego. Kpt. T. Jaroń odchodzi do pracy w Garwolinie, a obowiązki komendanta przejmuje mł. kpt. Aleksander Skoczylas. Garaże znajdują się w oddzielnym budynku rozbudowywanym przez OSP Ryki z funduszy Miejskiej Rady Narodowej, Powiatowej Rady Narodowej oraz Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Warszawie. W roku 1970 zakończono rozbudowę budynku głównego.

Od 1971r. nowym Komendantem został mianowany por. poż. Zbigniew Janiszek. Na terenie powiatu działały wówczas 74 jednostki OSP. Rozwój miasta i powiatu, powstanie nowych zakładów pracy, powoduje konieczność podjęcia działań w kierunku utworzenia w mieście Ryki jednostki Zawodowej Straży Pożarnej. W listopadzie 1973 roku Powiatowa Rada Narodowa podejmuje uchwałę o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1974r. Zawodowej Straży Pożarnej kat. „C” tj. 1 sekcji na zmianie służbowej.

W 1991r. uchwalone zostają dwie bardzo ważne dla przyszłości ochrony p.poż. w naszym kraju ustawy tj. Ustawa o ochronie p.poż. oraz Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Następuje reorganizacja zawodowych jednostek straży pożarnej. Tworzy się Państwową Straż Pożarną, której jednostkami organizacyjnymi są Komenda Główna PSP, Komenda Wojewódzka PSP, Komenda Rejonowa PSP i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP. W Rykach powstaje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP. Jednostka realizuje na swoim terenie działania (Rejon Ryki) głównie zadania z zakresu ratownictwa, gaszenia pożarów, szkolenia doskonalącego załogi JRG. Z uwagi na znaczne oddalenie od jednostki nadrzędnej (KR PSP w Puławach), kierownictwo JRG PSP Ryki realizuje również część zadań spoczywających na komendzie tj. gospodarka magazynowa, paliwowa, zaopatrzenie. Dużą samodzielnością wykazuje się Punkt Alarmowy JRG. Bardzo dobrze utrzymywana jest współpraca z jednostkami i związkami OSP, władzami samorządowymi oraz zlokalizowanymi na terenie Rejonu Ryki służbami ratowniczymi.

Duża samodzielność JRG PSP Ryki znacznie ułatwiła powstanie z dniem 01.01.1999r. Komendy Powiatowej PSP w Rykach. Dzięki wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju ranga jednostki zawodowej straży pożarnej w Powiecie Ryckim znacznie wzrosła. KP PSP Ryki realizuje wszystkie podstawowe zadania spoczywające na PSP. Jest to duże ułatwienie dla mieszkańców miasta i gminy Ryki, miasta Dęblin oraz gmin: Kłoczew, Nowodwór, Stężyca i Ułęż.

Z dniem 01.03.1999r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Rykach zostaje powołany st.kpt. Krzysztof Miłosz, który wcześniej pełnił funkcje dowódcy JRG PSP.

Lata 1999-2003 dla KP PSP Ryki są trudne w związku z tworzeniem i organizacją komendy, ale jednocześnie bardzo owocne- sukcesywnie poprawiane jest wyposażenie komendy w sprzęt specjalistyczny i samochody, poprawiana jest baza lokalowa jednostki oraz wyszkolenie strażaków. Bardzo dobrze układa się współpraca z samorządami oraz jednostkami OSP. Coraz lepiej jest zorganizowany na szczeblu powiatu Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Poza siłami komendy jego trzon obecnie stanowi 13 najlepszych jednostek OSP w powiecie ryckim tj. z gm.Ryki- OSP Stary Bazanów, Leopoldów, Rososz, Ryki, z gm. Stężyca- OSP Brzeziny, Stężyca, Pawłowice, z gm. Kłoczew- OSP Janopol, Kłoczew, Wylezin, z gm. Nowodwór- OSP Grabów Rycki, z gm. Ułęż- Zosin i z gm.Dęblin- OSP Dęblin-Masów. Widoczna jest stała poprawa wyposażenia, wyszkolenia i przygotowania do działań ratowniczych i gaśniczych jednostek OSP i KP PSP w Rykach. W latach 2001- 2005 KP PSP w Rykach doposażyła się w nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne tj. JELCZ 014R GCBA 5/24 (2001r.), RENAULT MIDLUM GBA 2.5/16 i FORD TRANSIT SKw (2003r.), TOYOTA COROLLA (2004r.) oraz RENAULT MASCOTT SLRt (2005r.). We wrześniu 2003r. uroczyście oddano do użytkowania rozbudowaną i zmodernizowaną strażnicę komendy. W 2006r. uruchomiono w komendzie na potrzeby własne oraz jednostek OSP z terenu powiatu ryckiego Punkt Obsługi i Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych. Wzmożono również prace przygotowawcze i organizacyjne mające na celu utworzenia czasowego Posterunku PSP w Dęblinie. Z dniem 01.03.2007r. wprowadzona zostaje reorganizacja komendy, co pozwala na wzmocnienie jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz obsady Powiatowego Stanowiska Kierowania komendy. W listopadzie 2007r. zlokalizowany w wydzielonych pomieszczeniach strażnicy OSP Dęblin-Masów Posterunek PSP rozpoczął swoją działalność.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
spacer