Nawigacja
AKTUALNOŚCI

BILETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

HISTORIA

KIEROWNICTWO

ORGANIZACJA KOMENDY

OFICER PRASOWY

GALERIA

DOKUMENTY DO POBRANIA

PORADY

SPRAWY OSP

PRZETARGI

LINKI

SZUKAJ

KONTAKT
.
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
.
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
.
MONITORING WIZYJNY - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
spacer
Wydziały i stanowiska

Zadania komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Rykach:

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

 

 1. planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie planu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, sporządzanie analiz, prognoz, ocen, informacji oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 9. przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 13. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 14. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
 15. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 16. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu;
 17. realizowanie zadań w zakresie spraw obronnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z "Zasad dotyczących przygotowań obronnych komendantów powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej".


Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych komendy:


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
spacer