Zamówienia publiczne

Komenda Powiatowa PSP w Rykach informuje, że na stronie internetowej https://kppspryki.bip.gov.pl/search/publiccontracts/ zostało ogłoszone postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł netto na „Dostawę sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przy ul. Lubelskiej 8B w Rykach” (nr sprawy PKT.2370.6.2021) oraz na „Dostawę 1 sztuki maszyny wielofunkcyjnej do utrzymania zieleni (traktorka) stanowiącego wyposażenie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przy ul. Lubelskiej 8B w Rykach” (nr sprawy PKT.2370.7.2021)