Dotacje Firm Ubezpieczeniowych

Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej

Druki wniosków o dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowych ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 53 z 1999 r., poz. 564, ze zmianami)

 Uwaga!!!

Przy składaniu wniosków obowiązuje droga służbowa – wymagana jest opinia właściwego Komendanta Powiatowego PSP.

Skip to content