25 mln zł na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Dziś, 6 października br., podczas konferencji prasowej w Sejmie, wiceminister Maciej Wąsik poinformował o przyznaniu 25 mln zł na rzecz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP. To środki, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków MDP. W wydarzeniu udział wzięli także przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmielowiec, poseł Joanna Borowiak oraz zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk.

Premier Mateusz Morawiecki przeznaczył z rezerwy ogólnej państwa 25 mln zł na Młodzieżowe Drużyny Strażackie OSP. To pierwsza tak duża subwencja dla tego typu organizacji. Dzięki tej inicjatywie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły jeszcze w tym roku przeznaczyć spore środki na zakup sprzętu oraz doposażenie osobiste  – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Wiceminister odniósł się do kwestii wykorzystania środków finansowych na potrzeby MDP.

Mamy w Polsce ponad 6 200 Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Strażackich, w których działa ponad 76 tys. dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji jeszcze w tym roku będą mogły przeznaczyć spore środki na zakup sprzętu, wyposażenie czy ubiór – zaznaczył Sekretarz stanu w MSWiA.

Podczas konferencji głos zabrali również parlamentarzyści, którzy podziękowali za wsparcie drużyn pożarniczych. Posłowie zgodnie stwierdzili, że MDP stanowią przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Podkreślili, że OSP są formacją wyjątkową, a przyznane fundusze zostaną dobrze wykorzystanie.

Z kolei zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk przedstawił harmonogram przekazania środków finansowych na rzecz MDP.

W tej chwili przyjmowane są wnioski z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach których działają młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze. W najbliższych dniach będą podpisane stosowne umowy. Środki zostaną przekazane bezpośrednio na konta jednostek OSP – powiedział.

 

Uchwała w sprawie środków na rzecz MDP

5 września br. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

 

Opracowanie: MSWiA
Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski, KG PSP