Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

W dniu 05 maja 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Rykach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście m.in. nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki, Leszek Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, ks. Wiesław Nestoruk – Kapelan Powiatowy Strażaków, Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin, Zenon Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew, Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, Barbara Pawlak – Wójt Gminy Ułęż, Ryszard Bieńczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach, st. bryg. w st. spocz Leszek Niewęgłowski – były Komendant Powiatowy PSP w Rykach, st. asp. w stan spocz. Józefa Ratyna – Przewodnicząca Ryckiego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz przedstawiciele policji i wojska.

Uroczystość otworzył i powitał jej uczestników – st. bryg. Krzysztof Morawski Komendant Powiatowy PSP w Rykach. W okolicznościowym wystąpieniu komendant podsumował działalność komendy w ostatnim okresie oraz przedstawił plany komendy na kolejny rok.

Ważnym i miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom. Podczas uroczystości miało miejsce przekazanie oraz poświęcenie samochodu mikrobus do przewożenia ratowników oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dokonano również symbolicznego otwarcia Sali Edukacyjnej „Ognik”.