Informacja o planowanym szkoleniu podstawowym strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Informacja o planowanym

szkoleniu podstawowym strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

(17 września – 06 listopada 2021 roku)

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach informuje, że w terminie od 17 września do 06 listopada 2021 roku planuje zrealizować szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie będzie przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Przydział liczy miejsc dla jednostek OSP z poszczególnych gmin i miasta Dęblin przedstawia się następująco:

–    gmina Kłoczew: Kłoczew – 2, Wylezin – 2,Stare Zadybie – 1, Stryj – 1, Gęsia Wólka – 1, Przykwa – 1, Wola Zadybska – 2,

–    gmina Nowodwór: Grabów Szlachecki – 2, Grabów Rycki – 1,

–    gmina Ryki: Leopoldów – 2, Rososz – 2, Ryki – 3, Stary Bazanów – 3, Bobrowniki – 1,

–    gmina Stężyca: Brzeziny – 2, Pawłowice – 3, Stężyca – 2,

–    gmina Ułęż: Ułęż – 2, Zosin – 2, Lendo Ruskie – 2, Korzeniów – 2,

–    miasto Dęblin: Dęblin-Masów – 3.

 

W pierwszej kolejności do planowanego szkolenia zostali dopuszczeni druhowie
z jednostek OSP KSRG oraz OSP zakwalifikowani na wstrzymane w 2020 roku szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, którzy dostarczyli przed szkoleniem zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Program szkolenia obejmuje 126 godzin lekcyjnych. Część teoretyczna szkolenia (59 godzin) zostanie zrealizowana z wykorzystaniem platformy
e-learningowej (samokształcenie na odległość) oraz zakończona egzaminem teoretycznym w KP PSP w Rykach. Realizacja zajęć szkoleniowych (część praktyczna 67 godzin) będzie prowadzona w soboty i niedziele od godziny 9:00 w KP PSP Ryki
w Rykach przy ul. Lubelskiej 8 b. W ramach zajęć praktycznych (temat nr 9 „Sprzęt ochrony dróg oddechowych”) słuchacze szkolenia przystąpią obowiązkowo do testu
w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie.

W dniu 17 września 2021 roku o godzinie 16:00 w KP PSP w Rykach odbędzie się spotkanie organizacyjne na którym zostaną przedstawione szczegóły dot. szkolenia, zasady korzystania z platformy e-learningowej oraz szkolenie wstępne BHP.

Zgłoszenia członków OSP należy dostarczyć do KP PSP w Rykach do dnia 16 września 2021 roku do godziny 12:00 lub przesłać skany kart skierowań na adres: szkolenia_jrg@strazryki.pl. Karty skierowań przekazane po terminie i/lub bez wymaganych pieczątek oraz podpisów nie będą uwzględniane. Zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych należy dostarczyć do KP PSP w Rykach przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia przedmiotowego szkolenia z przyczyn niezależnych oraz zmianę miejsca przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Karta skierowania na szkolenie – pobierz