Informacja z otwarcia ofert „Dostawa wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Rykach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach informuje, że w dniu 13 listopada 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, ul. Warszawska 25 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach”. Informacja z otwarcia ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://kppspryki.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28583 .

Szczegółowe informacje z otwarcia ofert są dostępne  pod linkiem https://kppspryki.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28583.