Niezidentyfikowane substancje

Trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Ryk, zastęp z OSP KSRG Stary Bazanów oraz zastęp z SGRChem EKO „Lublin – 1” w dniu 20 kwietnia 2021 roku przez kilka godzin prowadzili działania na terenie posesji w miejscowości Starym Bazanów gm. Ryki. Działania prowadzone były związku ze stwierdzeniem, że na terenie posesji składowane są niezidentyfikowane substancje w pojemnikach plastikowych oraz beczkach 200l. Na miejscu zdarzenia byli funkcjonariusze Policji, którzy wskazali miejsce składowania substancji. Pojemniki te znajdowały się na naczepie ciągnika siodłowego oraz w pomieszczeniu garażu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przeprowadzeniu rozpoznania. W wyniku rozpoznania stwierdzono, że pojemniki w których składowane są niezidentyfikowane substancje są szczelne. W celu podjęcia próby identyfikacji substancji oraz pobrania próbek na potrzeby prowadzenia działań dochodzeniowo – śledczych został zadysponowany zastęp SGRChem EKO „Lublin – 1”. Wykonane badania substancji papierkiem lakmusowym wykazało obojętny odczyn oraz stwierdzono, że nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia. W obecności pracowników WIOŚ strażacy pobrali próbki do dalszych badań. Ponadto strażacy zebrali za pomocą mat sorpcyjnych oraz sorbentu prawdopodobnie substancję ropopochodną z pobliskiego cieku na powierzchni około 4 m kw.