Porozumienie ws. włączenia jednostki OSP Sobieszyn do KSRG

W dniu 16.08.2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rykach zostało zawarte trójstronne porozumienie  pomiędzy:

  • Gminą Ułęż, reprezentowaną przez Wójta Gminy Ułęż Panią mgr Barbarę Pawlak,
  • Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieszynie, reprezentowaną przez Prezesa OSP w Sobieszynie druha Piotra Naczasa,
  • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach st. bryg mgr inż. Krzysztofa Morawskiego

dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieszynie, gmina Ułęż do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Podpisane trójstronne porozumienie to pierwszy krok do włączenia jednostki OSP Sobieszyn do KSRG. Porozumienie wraz z wnioskiem i opinią Komendanta Powiatowego PSP w Rykach zostanie przesłane do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Na podstawie zebranej dokumentacji LKW PSP w Lublinie podejmie decyzje o zasadności włączenia jednostki do KSRG. Pozytywna opinia będzie skutkowała złożeniem wniosku do Komendanta Głównego PSP w Warszawie, który ostatecznie wyda decyzję o włączeniu jednostki OSP Sobieszyn do systemu.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Waldemar Rybak