Pożegnanie ze służbą mł. kpt. Mirosława Latuska

29 czerwca 2022 r. podczas uroczystej zmiany służby Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rykach st. bryg. Krzysztof Morawski, podziękował dowódcy zmiany – mł. kpt. Mirosławowi Latusek za prawie 30 lat służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej, który od 1 lipca przechodzi na zaopatrzenie emerytalne. W trakcie swojej długoletniej służby mł. kpt. Mirosław Latusek w większości był związany z podziałem bojowym. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wykazywał się wielkim profesjonalizmem i zaangażowaniem. Obowiązki służbowe wykonywał odpowiedzialnie i sumiennie. Jako dowódca dał się poznać jako osoba z wielką wiedzą pożarniczą i umiejętnościami, które przekazywał innym strażakom PSP i OSP. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Komendant Powiatowy PSP w Rykach oraz cała załoga komendy podziękowali odchodzącemu na zaopatrzenie emerytalne za wzorową i nienaganną służbę oraz życzyli zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.