Recertyfikacja uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniu 30 czerwca 2023 roku komisja egzaminacyjna powołana przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeprowadziła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach egzamin teoretyczny oraz praktyczny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu ryckiego.

Egzaminu potwierdzający posiadanie tytułu ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (recertyfikację uprawnień) pozytywnie zaliczyło 16 strażaków ratowników z 9 jednostek OSP tj. 11 strażaków z 7 jednostek OSP KSRG oraz 5 strażaków z 2 jednostek OSP spoza KSRG:

  1. OSP KSRG Bobrowniki  –  2 strażaków,
  2. OSP KSRG Grabów Rycki  –  2 strażaków,
  3. OSP KSRG Kłoczew  –  2 strażaków,
  4. OSP KSRG Nowodwór  –  1 strażak,
  5. OSP KSRG Rososz  –  1 strażak,
  6. OSP KSRG Ułęż  –  2 strażaków,
  7. OSP KSRG Wylezin  –  1 strażak,
  8. OSP Korzeniów  –  3 strażaków,
  9. OSP Lendo Ruskie  –  2 strażaków.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Łukasz Tomaszewski