Uroczystość wręczenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu ryckiego i łukowskiego

7 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się uroczysta zbiórka zorganizowana na okoliczność wręczenia promes Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z terenu powiatu ryckiego i łukowskiego. Promesy wręczyli Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz

Alinowski, Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek, Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, w imieniu Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Leszek Kowalczyk Radny Województwa Lubelskiego, Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Starosta Łukowski Pan Dariusz Szustek. W przekazaniu promes uczestniczyli również Komendant Powiatowy PSP w Rykach st. bryg. Krzysztof Morawski oraz Komendant Powiatowy PSP w Łukowie bryg. Paweł Wysokiński, kapelan powiatowy strażaków ksiądz Wiesław Nestoruk, Zastępca Burmistrza Ryk Pan Marek Jóźwik, Wójt Gminy Stężyca Pan Zbigniew Chlaściak, Wójt Gminy Kłoczew Pan Zenon Stefanowski, Wójt Gminy Nowodwór Pan Ryszard Piotrowski oraz Wicestarosta Łukowski jednocześnie Prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Pan Janusz Kozioł.
Promesy na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia otrzymały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z powiatu ryckiego OSP Bobrowniki, Brzeziny, Czernic, Gęsia Wólka, Kłoczew, Leopoldów, Nowodwór, Przykwa, Ryki, Sierskowola, Stara Rokitnia, Stare Zadybie, Stary Bazanów, Swaty i Trzcianki.
Z powiatu Łukowskiego OSP Burzec, Dąbie, Fiukówka, Gręzówka, Krzywda, Okrzeja, Podosie, Radoryż Smolany, Serokomla, Świderki, Wojcieszków, Wola Bystrzycka.
Łącznie 27 jednostek OSP otrzymało dofinansowania na kwotę 154 500,00 zł.
W trakcie uroczystości miało miejsce przekazanie Komendzie Powiatowej PSP w Rykach toru przeszkód dla jednostek MDP zakupionego przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu ryckiego. W imieniu samorządowców przekazania dokonał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rykach.
Gratulujemy druhom OSP i życzymy aby środki finansowe przyczyniły się do dalszego rozwoju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.