Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową siedzibę KP PSP w Rykach

W dniu 4 października 2019 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.

W uroczystym apelu uczestniczyli:

 1. Sylwester Tułajew – Sekretarz Stanu w MSWiA
 2. Adam Kałaska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej : Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego bryg. Tomasz Kołodziejczyk, st. bryg. Sławomir Dzielnicki Zastępca Dyrektora Biura Kontroli, Skarg i Wniosków i mł. kpt. Marcin Glinka pracownik KCKRiOL
 4. st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP
 5. st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 6. st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 7. Leszek Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
 8. Grzegorz Kapusta – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
 9. Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki
 10. Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu
 11. Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk
 12. Marek Jóźwik – Zastępca Burmistrza Ryk
 13. Ryszard Bieńczyk -Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach
 14. ks. kanonik Stanisław Chodźko – proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach
 15. ks. kanonik Bogdan Kozioł –Kapelan Powiatowy strażaków
 16. ks. bryg. Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 17. Robert Starzyniec – Generalny wykonawca
 18. st. bryg. w stan. spocz. Krzysztof Miłosz – były Komendant Powiatowy PSP w Rykach.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku, przeglądu pododdziałów i wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

Przybyłych gości na wstępie powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rykach st. bryg. Leszek Niewęgłowski. Po podpisaniu aktu erekcyjnego i poświęceniu przez księży, wykonano pamiątkowe zdjęcie na tle obecnej siedziby komendy a następnie nastąpił przejazd uczestników uroczystości na plac budowy.

Po złożeniu tuby z aktem erekcyjnym we wcześniej przygotowanym miejscu  nastąpiło jego zamurowanie, którego dokonali: Sylwester Tułajew – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Adam Kałaska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przedstawiciel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej : Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego bryg. Tomasz Kołodziejczyk, st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk, ks. kanonik Bogdan Kozioł –Kapelan Powiatowy Strażaków, Robert Starzyniec – Generalny Wykonawca oraz st. bryg. Leszek Niewęgłowski – Komendant Powiatowy PSP w Rykach.

Nowa siedziba  Komendy Powiatowej powstaje przy ulicy Lubelskiej, w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″. Wartość całkowita inwestycji to ponad 16 mln zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy budynek KP PSP z JRG wyposażony w 10 stanowisk garażowych, myjnię samochodową, instalację fotowoltaiczną i solarną, którego powierzchnia użytkowa to 2193 m2 a kubatura 12536 m3. Oprócz budynku komendy powstanie również nowoczesne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, wspinalnia strażacka z dobiegiem, cały układ komunikacyjny (dojazd na działkę, drogi wewnętrzne, place manewrowe, chodniki dla pieszych, miejsca parkingowe – 32 stanowiska), oświetlenie zewnętrzne placu oraz ogrodzenie działki z 3 automatycznymi bramami.