ZASADY PRZYGOTOWANIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 3 lutego 2022 r. zatwierdził nowe „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”.

Przedmiotowy materiał został zamieszczony na stronie KG PSP w zakładce „Baza wiedzy” pod adresem: https://www.gov.pl/web/kgpsp/przydatne-dokumenty-osp.

Zasady regulują i określają m.in.: rodzaje szkoleń strażaków OSP, doskonalenie umiejętności strażaków ratowników OSP, podmioty uprawnione do realizacji i nadzoru nad szkoleniami, kwalifikacje i uprawnienia strażaków OSP, przygotowanie,
organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego nabyte uprawnienia strażaka OSP, zasady dokumentowania szkoleń, rodzaje dokumentacji z przebiegu szkoleń.