15.08.2021 r. przez gminę Kłoczew przeszła nawałnica

15 sierpnia 2021r. po godzinie 14:00 przez teren gminy Kłoczew przeszła nawałnica. W wyniku której, uszkodzone zostały:
– budynki mieszkalne – 9
– budynki gospodarcze – 13
– dach na budynku szkoły – 1
– powalone drzewa na drogi – 28
– nadłamane drzewa, konary– 5
– zerwane linie energetyczne – 2
– uszkodzone ogrodzenie w schronisku dla zwierząt – 1
W związku z brakiem energii elektrycznej strażacy przy wykorzystaniu agregatu prądotwórczego dostarczyli energię elektryczną do aparatu tlenowego dla potrzebującej osoby w miejscowości Wojciechówka.
Łącznie odnotowano 60 zdarzeń najwięcej w miejscowości Gózd.
W działaniach udział brali strażacy z KPPSP w Rykach, strażacy z jednostek OSP z terenu gminy Kłoczew i Ryki oraz grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.