OBCHODY DNIA STRAŻAKA W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYKACH

Dzień Strażaka to wyjątkowe święto w kalendarzu strażaków i wszystkich osób pracujących w Straży Pożarnej. Strażacy z Powiat Rycki-Starostwo Powiatowe w Rykach uczcili ten dzień podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 22 maja br. w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
W apelu udział wzięli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście: st. bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rykach, Pan Roman Bytniewski – Burmistrz Miasto Dęblin, Pani Izabela Kulik – Wójt Gminy Ułęż, Pan Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, Pan Zenon Stefanowski – Wójt Gmina Kłoczew, Pan Andrzej Wąsik – Sekretarz Gminy Stężyca, Pan st. bryg. Grzegorz Podhajny – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, Ks. Wiesław Nestoruk – Kapelan Powiatowy Strażaków, Pan insp. Kazimierz Kula – Komendant Powiatowy Policji w Rykach, Pan płk. Krzysztof Wocial – Dowódca 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Pan płk. Jacek Zaniewski – Dowódca 4 Pułku saperów w Dęblinie, Pan płk. Jarosław Rosiński – reprezentujący dowódcę 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Pan płk. Dariusz Bogusz – Profesor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Pan ppłk. Marcin Kornas – reprezentujący Komendanta Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie, Pan mjr Tomasz Joński – Kierownik 3 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład w Stawach, Pan mjr Piotr Joński – Kierownik 3 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład w Stężycy, Pana ppor. Sebastian Szczerbetka – Reprezentujący Dowódcę 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie, Pan st. chor. sztab. Marek Wiśniewski – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Dęblinie, Pan st. chor. Paweł Burza – reprezentujący Komendanta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Pani Monika Żmuda – Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Pan st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Miłosz – były Komendant Powiatowy PSP w Rykach, Pan asp. sztab. w st. spocz. Artur Pawłowski Przewodniczący – Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Zarząd Koła w Rykach, Pani st. asp. w stanie spoczynku Józefa Ratyna– honorowa przewodnicząca Ryckiego Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
Starosta Rycki Dariusz Szczygielski, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Ryckiego przekazał Strażakom wyrazy najwyższego uznania za ich odwagę, determinację i gotowość do działania w każdej sytuacji, dzięki którym wszyscy mieszkańcy Powiatu Ryckiego czują się bezpieczni i chronieni. Życzył również Strażakom zdrowia, siły i wytrwałości w pracy, a także osiągnięcia wszelkich celów, zarówno zawodowych jak i prywatnych.
Uroczysty Apel był również okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stanowiska i stopnie służbowe:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:
Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:
• st. kpt. Krzysztof Suszek
• st. ogn. Tomasz Polak
• st. ogn. Paweł Króliki
Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:
• ogn. Adam Miłosz
• ogn. Artur Kryczka
• ogn. Marek Pawlak
• ogn. Łukasz Zalewski
Z dniem 4 maja 2024 roku na wyższe stopnie awansowani zostali:
• asp. Kamil Fijałkowski na stopień st. asp.
• asp. Łukasz Lipnicki na stopień starszego asp.
• mł. asp. Dawid Pomorski na stopień asp.
• str. Paweł Celej na stopień st. str.
• str. Hubert Misiarz na stopień st. str.
Z dniem 01 czerwca 2024 r. na wyższe stanowiska służbowe mianowani zostali:
• na stanowisko dowódca zastępu mł. asp. Maciej Wójcicki,
• na stanowisko operator sprzętu st. ogn. Kamil Goluch, st. ogn. Paweł Królik i ogn. Artur Kryczka.
Podziękowanie za wieloletnią pracę i wsparcie odebrała z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Rykach st. asp. w stan spocz. Pani Józefa Ratyna.
Wszystkim funkcjonariuszom którzy otrzymali odznaczenia i awanse składamy gratulacje.

Tekst i zdjęcia: KP PSP Ryki