2020 Rok

Wizytacja jednostek OSP z terenu powiatu ryckiego

 

Od dnia 11 stycznia 2020 r. kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Rykach rozpoczęła wizytację jednostek OSP z terenu powiaty ryckiego. Wizytacja w jednostkach OSP  zbiega się z terminami zebrań sprawozdawczych. Podczas wizytacji omawiane są poniższe zagadnienia:

  • analiza zdarzeń powstałych w 2019 r. na terenie powiatu ryckiego,
  • analiza szkoleń (kwalifikacyjne, doskonalące) i ćwiczenia z udziałem strażaków OSP,
  • plan szkoleń kwalifikacyjnych, doskonalących, narad służbowych, ćwiczeń zgrywających, zawodów sportowych i sportowo – pożarniczych na 2020 r.,
  • informacja o dotacjach w 2019 r. dla jednostek OSP z terenu powiatu ryckiego oraz sposobu ich rozliczenia,
  • działania profilaktyczno – edukacyjne realizowane przez KP PSP w Rykach w 2019 r.,
  • wnioski z ćwiczeń obiektowych zgrywających z udziałem sił i środków KP PSP w Rykach i jednostek OSP z terenu powiatu ryckiego działających w KSRG oraz wybranych służb ratowniczych w 2019 r.
  • uwagi i spostrzeżenia dotyczące poprawy przygotowania OSP do działań ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem zakupu nowych pojazdów.