Ćwiczenia zgrywające KSRG

W dniu 26 października 2019 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające, które odbyły się w Rykach przy ul. Janiszewskiej, na stawie „Buksa”, wspinalni na stadionie sportowym MOSiR oraz terenie zakładu „Złom Stal” przy ul. Kolejowej.

Celem ćwiczeń było:

 • sprawdzenie stopnia przygotowania oraz możliwości sprzętowych podmiotów KSRG w zakresie prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego na poziomie podstawowym, budowy układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego, gaszenia pożarów wewnętrznych (praca w aparatach ODO), sprawiania drabin pożarniczych przenośnych (zabezpieczenie ratowników i linii wężowych) oraz udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • analiza możliwości współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających z terenu powiatu podczas likwidacji skutków pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
 • sprawdzenie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy PSP i strażaków ratowników OSP oraz gotowości operacyjnej sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego szczebla powiatowego,
 • doskonalenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym,
 • sprawdzenie funkcjonowania systemów łączności alarmowania, dowodzenia i współdziałania,
 • sprawdzenie umiejętności w zakresie organizacji łączności radiowej na potrzeby akcji ratowniczej oraz prowadzenia korespondencji radiowej zgodnie z zasadami organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych,
 • sprawdzenie procedur dotyczących dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powiadomienia służb ratowniczych o powstałym zagrożeniu,
 • sprawdzenie procedur dotyczących zabezpieczenia własnego rejonu działania na czas zadysponowania sił i środków KP PSP w Rykach,
 • analiza Powiatowego Planu Ratowniczego celem aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.

W ćwiczeniach udział brały następujące służby:

 • siły i środki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach,
 • jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG – Ryki, Bazanów Stary, Leopoldów, Rososz, Kłoczew, Janopol, Wylezin, Brzeziny, Pawłowice, Stężyca, Grabów Rycki, Dęblin-Masów, Zosin,
 • jednostka OSP Ułęż planowana do włączenia do KSRG w 2019 r., której strażacy przeprowadzili szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • wyznaczone siły i środki KP Policji w Rykach.

Ćwiczenia miały charakter „warsztatów ratowniczych”, podczas których jednostki OSP realizowały wyznaczone zadania operacyjno-techniczne w trzech epizodach:

Epizod I

Budowa układu pompowo-wężowego zaopatrzenia wodnego.

Epizod II

Wypadek komunikacyjny – praca narzędziami hydraulicznymi.

Epizod III Składa się z trzech etapów:

Etap 1     Pożar wewnętrzny – praca w aparatach ODO.

Etap 2     Sprawianie drabin pożarniczych przenośnych.

Etap 3     Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy – RKO.

Po zrealizowaniu założeń, podsumowania i wstępnej oceny ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy PSP w Rykach st. bryg. Leszek Niewęgłowski, dziękując wszystkim strażakom, służbom biorącym udział w ćwiczeniach za osiągnięcie stawianych celów, pełne zaangażowanie sił i środków oraz za prawidłowo układającą się współpracę ze służbami.