Druga tura dofinansowania 5000+ dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne jeszcze raz mogą wnioskować o środki, które pozwolą im m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Z puli 82 mln zł, które rząd przeznaczył na ten cel w tym roku, do rozdysponowania pozostało jeszcze około 10 mln zł.

Źródło: MSWiA