Informacja o ogłoszeniu przetargu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach informuje, że na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, ul. Warszawska 25 piętro II, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://kppspryki.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28453 oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 607614-N-2020 z dnia 06-11-2020 zostało umieszczone ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach”.

Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się pod linkiem https://kppspryki.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28453.