KONKURS – STOP POŻAROM LASÓW

W dniu 11 października 2021 r. komisja w składzie:

– mgr Monika Kośmicka,

– mł. bryg. Jarosław Lasek,

– mł. bryg. Paweł Banaszek

dokonała oceny pracy zgłoszonej do konkursu w kategorii I – plakat promujący akcje „Stop pożarom lasów”.

W ramach konkursu dla szkół średnich z obszaru województwa lubelskiego na przygotowanie plakatu oraz filmu promującego kampanię „STOP POŻAROM LASÓW” do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach do dnia
08 października 2021 r. wpłynęła jedna praca z Zespołu Szkół w Sobieszynie wykonana przez Ingę Filipek uczennicę III LP. Praca spełnia wymogi określone
w Regulaminie konkursu dla szkół średnich z obszaru województwa lubelskiego na przygotowanie plakatu oraz filmu promującego kampanię „STOP POŻAROM LASÓW”.

W związku z powyższym komisja podjęła decyzję o zakwalifikowaniu pracy do wojewódzkiego etapu konkursu.

Na etapie powiatowym zgłoszona praca zajęła pierwsze miejsce.