List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych