Nabór na szkolenie Naczelników OSP

Informujemy, że zgodnie z Operacyjnym Planem Pracy Komendy Powiatowej PSP w Rykach na 2019 rok planujemy w terminie od 30 listopada 2019 roku do 08 grudnia 2019 roku zrealizować szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika OSP z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki OSP.

Szkolenie będzie przeprowadzone zgodnie z „Programem szkolenia Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach  ratowniczych”.

Rozpoczęcie kursu zaplanowano na dzień 30 listopada (sobota) o godz. 900
w sali szkoleniowej KP PSP w Rykach. Program szkolenia obejmuje 18 godzin zajęć dydaktycznych (teoretycznych). Realizacja zajęć szkoleniowych będzie prowadzona w soboty i niedziele.

Kandydaci na w/w szkolenie muszą spełniać poniższe warunki:

  • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku;
  • wiek – nie przekroczone 65 lat;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Z uwagi na fakt, że wielkość grupy uczestników szkolenia nie osiągnęła 20 osób, KP PSP w Rykach przedłuża termin składania kart skierowania na szkolenie Naczelników OSP do dnia 29 listopada 2019 roku do godziny 14:00.

Sprawę prowadzi Z-ca D-cy JRG kpt. Łukasz Tomaszewski (tel. 81 8652020 wew. 18 lub tel. kom. 530 088 521).

Karta skierowania na kurs – pobierz