Narada Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych

27 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się narada szkoleniowa z udziałem Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników Urzędów Gmin i Miast prowadzących sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz Komendantów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. W naradzie udział wzięło 53 osoby, w tym 40 funkcyjnych OSP.

Podczas narady zostały omówione poniższe zagadnienia:

 • „Analiza stanu BHP w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach w roku 2019” ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z udziałem strażaków OSP;
 • zasady realizacji „Porozumienia w sprawie współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Policji zawarte w dniu 30 grudnia 2019 r. pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej z Komendantem Głównym Policji”;
 • dotacje dla jednostek OSP w 2019 roku: dotacje MSWiA, 5000+, środki ubezpieczeniowe będące w dyspozycji KG PSP;
 • statystyka zdarzeń za 2019 rok;
 • ocena gotowości bojowej jednostek OSP na podstawie wyników inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2019 roku;
 • sposób postępowania jednostek organizacyjnych PSP w przypadku wydania przez IMGW – PiB ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych dla poszczególnych stopni zagrożeń;
 • analiza stanu wyszkolenia OSP;
 • „Plan Pracy Dydaktycznej KP PSP w Rykach na 2020 rok”;
 • określono potrzeby szkoleniowych OSP na 2021 rok;
 • zmiany w rozporządzeniu dot. kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • wnioski z przeprowadzonych w 2019 roku ćwiczeń zgrywających;
 • zawody sportowo-pożarnicze gminne i powiatowe w 2020 roku;
 • analiza stanu wyposażenia aparatów ochrony dróg oddechowych jednostek OSP – terminy przeglądów reduktorów i butli, zakup części zamiennych.

Na zakończenie narady uczestnicy w ramach dyskusji omówili bieżące problemy i sprawy związane z działalnością interwencyjną jednostek OSP.