Narada szkoleniowa na temat Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

W dniu 24 marca 2023 roku przeprowadzono naradę szkoleniową na temat Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
W trakcie narady omówiono zagadnienia dot. m.in.:
1. Szczebli rozgrywania zawodów i terminów organizacji.
2. Sposobu kwalifikacji drużyn do zawodów.
3. Zgłaszanie drużyn do zawodów i startu.
4. Składu osobowego drużyny i jej oznakowanie.
5. Wieku zawodników.
6. Konkurencji zawodów, przeszkód, przebiegu konkurencji (sposób wykonania) oraz ocena.
7. Zasad udostępniania przeszkód przed zawodami MDP.
Narada szkoleniowa zakończona została dyskusją oraz przedstawiony został tor przeszkód rozwinięcia bojowego i tor biegu sztafetowego 400 m z przeszkodami.
W naradzie uczestniczyło 14 opiekunów MDP z 11 jednostek OSP tj. Ryki (2), Swaty (1), Sierskowola (1), Stara Rokitnia (1), Brzeziny (2), Nowe Zadybie (1), Przykwa (1), Leopoldów (1), Stary Bazanów (2), Sobieszyn (1), Bobrowniki (1) oraz Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rykach Pani Monika Nojek.