Postępowanie z owadami błonkoskrzydłymi

Sposób postępowania Państwowej Straży Pożarnej w odniesieniu do zdarzeń z niebezpiecznymi owadami został uregulowany w zatwierdzonych w 2009 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Zasadach postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” (w załączniku).

Zgodnie z ww. opracowaniem straż pożarna podejmuje interwencje w przypadku stwierdzenia występowania bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów w których przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich okolicznościach przewiduje się ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2. ustawy Prawo budowlane). Stosowanie odesłania do ustawy Prawo budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenia związane
z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu oraz rutynowe działania prewencyjne skutecznie uniemożliwiałyby zagnieżdżenie się w nim owadów. Aby zniechęcić osy do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi osy mogą przedostać się do środka (także otwierane okna), warto zabezpieczyć siatkami.

Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania PSP przyjmując zgłoszenie, każdorazowo będzie je szczegółowo analizował i może uznać interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną z uwagi na brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Dokonując zgłoszenia należy również mieć na uwadze fakt, iż interwencje Państwowej Straży Pożarnej przy zdarzeniach w których przykładowo nie ma gniazda, a jedynie latające owady nie przynoszą pożądanych rezultatów, a ponadto blokują możliwość udziału przy zdarzeniach stwarzających większe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (np. pożary, wypadki drogowe).

 

Zgłoszenie zdarzenia 

Osoba przyjmująca zgłoszenie o wystąpieniu np.: szerszeni lub innych owadów, oprócz podstawowych danych, powinna uzyskać następujące informację:

  • rodzaj owadów;
  • miejsce ich występowania oraz jaki jest do nich dostęp;
  • rodzaj obiektu, w którym mogą przebywać owady;
  • czy w obiekcie, w którym znajdują się owady, przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Dodatkowo osoba przyjmująca zgłoszenie udziela zgłaszającemu wskazówek postępowania, w celu uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia oraz informuje, iż działania straży, jeżeli nie są to sytuacje związane z przebywaniem w obiekcie dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, mogą ograniczyć się do ewakuacji osób oraz do wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy natomiast do zadań właściciela lub zarządcy, przy czym wskazane jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w dezynsekcji.

 

Osoby znajdujące się w pobliżu roju nie powinny:

  • zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 metrów w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym się znajdują owady;
  • samodzielnie usuwać roju lub gniazda;
  • drażnić owadów poprzez rzucanie w nie przedmiotami, spryskiwanie wodą czy też środkami owadobójczymi;

W przypadku osób zbliżających się do miejsca przebywania owadów należy poinformować je o zagrożeniu.

 

„Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” – pobierz

 

Źródło: KG PSP, KM/KP PSP