Spotkanie w sprawie podpisania Porozumienia o włączeniu jednostki OSP Grabów Szlachecki do KSRG

W dniu 27.09.2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Nowodworze zostało zawarte porozumienie  pomiędzy:

  • Gminą Nowodwór, reprezentowaną przez Wójta Gminy Nowodwór Pana Ryszarda Piotrowskiego,
  • Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie Szlacheckim, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSP w Grabowie Szlacheckim druha Sławomira Janiszka,
  • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach st. bryg mgr inż. Leszka Niewęgłowskiego

dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie Szlacheckim, gmina Nowodwór do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Podpisane trójstronne porozumienie to pierwszy krok do włączenia jednostki OSP Grabów Szlachecki do KSRG. Porozumienie wraz z wnioskiem i opinią Komendanta Powiatowego PSP w Rykach zostało przesłane do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Na podstawie zebranej dokumentacji Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie podejmie decyzje o zasadności włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozytywna opinia będzie skutkowała złożeniem wniosku do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.