Spotkanie w sprawie podpisania Porozumienia o włączeniu jednostki OSP Ułęż do KSRG

W dniu 24.07.2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Ułężu pomiędzy

  • Gminą Ułęż, reprezentowaną przez Wójta Gminy Ułęż Panią mgr Barbarę Pawlak,
  • Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Ułężu, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSP w Ułężu druha Piotra Kulikowskiego,
  • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach st. bryg mgr inż. Leszka Niewęgłowskiego

zostało zawarte porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ułężu, gmina Ułęż do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Podpisane trójstronne porozumienie to pierwszy krok do włączenia jednostki OSP Ułęż do KSRG. Porozumienie wraz z wnioskiem i opinią Komendanta Powiatowego PSP w Rykach zostanie przesłane do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Na podstawie zebranej dokumentacji LKW PSP w Lublinie podejmie decyzje o zasadności włączenia jednostki do KSRG. Pozytywna opinia LKW PSP w Lublinie będzie skutkowała złożeniem wniosku do Komendanta Głównego PSP w Warszawie o włączenie jednostki OSP Ułęż do systemu.