Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży pożarnych (dowódców OSP)

Od 02 do 17 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach zostało przeprowadzone szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP). Szkolenie przeprowadzono zgodnie z „Programem szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP)” oraz „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP. Plan szkolenia obejmował 36 godziny zajęć dydaktycznych. Szkolenie rozpoczęło i ukończyło 17 strażaków ratowników z 11 jednostek OSP tj. 7 strażaków z 4 jednostek OSP KSRG oraz 10 strażaków z 7 jednostek OSP spoza KSRG:

 1. OSP KSRG Grabów Rycki  – 1 strażak,
 2. OSP KSRG Ryki –  2 strażaków,
 3. OSP KSRG Stężyca – 3 strażaków,
 4. OSP KSRG Zosin – 1 strażak,
 5. OSP Budki – Kruków – 1 strażak,
 6. OSP Chrustne – 2 strażaków,
 7. OSP Kawęczyn – 1 strażak,
 8. OSP Korzeniów –  2 strażaków,
 9. OSP Nowa Dąbia – 1 strażak,
 10. OSP Sierskowola – 1 strażak,
 11. OSP Zalesie – 2 strażaków.