Szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych – zakończone

W terminie od 09 lutego do 07 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach zostało zrealizowane szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych.

Część teoretyczna szkolenia (55 godziny) została zrealizowana
z wykorzystaniem platformy e-learningowej (samokształcenie na odległość)
i zakończona egzaminem teoretycznym w dniu 23 lutego 2024 roku.

Realizacja zajęć szkoleniowych (część praktyczna 65 godzin) została prowadzona w terminie od 03 marca do 06 kwietnia 2024 roku. Dodatkowo poza 133 godzinami dydaktycznymi zrealizowano w dniu 24 marca 2024 roku szkolenie
z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Ponadto, w ramach kursu uczestniczy szkolenia odbyli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP
w Lublinie w terminie 12,13 i 15 marca 2024 roku.

W dniu 07 kwietnia 2024 roku komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Rykach przeprowadziła egzamin praktyczny kończący szkolenie.

Egzamin końcowy zdało 35 strażaków ratowników z 21 jednostek OSP tj. 18 strażaków z 9 jednostek OSP KSRG oraz 17 strażaków z 12 jednostek OSP spoza KSRG.

Szkolenia nie ukończyło 6 strażaków ratowników z 4 jednostek OSP tj. 2 strażaków z 2 jednostek OSP KSRG oraz 4 strażaków z 3 jednostek OSP spoza KSRG.

               Na zakończenie szkolenia Komendant Powiatowy PSP w Rykach st. bryg. Krzysztof Morawski pogratulowała druhnom i druhom pozytywnego ukończenia szkolenia oraz wręczyła zaświadczenia uprawniające strażaka ratownika OSP
do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

               Po uroczystym rozdaniu zaświadczeń wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.              

              

            Podziękowania kierujemy dla firmy „Auto-Kasacja Ryki” Piotr Flak w Rykach za użyczenie wraków pojazdów oraz terenu na potrzeby szkoleniowe.

Tekst i zdjęcia: KP PSP Ryki