Szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych zakończone

W terminie od 10 lutego do 01 kwietnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach zostało zrealizowane szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych.

Część teoretyczna szkolenia (55 godziny) została zrealizowana
z wykorzystaniem platformy e-learningowej (samokształcenie na odległość)
i zakończona egzaminem teoretycznym w dniu 24 lutego 2023 roku.

Realizacja zajęć szkoleniowych (część praktyczna 65 godzin) została prowadzona w terminie od 04 do 26 marca 2023 roku. Dodatkowo poza 136 godzinami dydaktycznymi zrealizowano w dniu 24 marca 2023 roku szkolenie
z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Ponadto, w ramach kursu uczestniczy szkolenia odbyli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP
w Lublinie.

W dniu 01 kwietnia 2023 roku komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Rykach przeprowadziła egzamin praktyczny kończący szkolenie.

Egzamin końcowy zdało 35 strażaków ratowników z 25 jednostek OSP tj. 14 strażaków z 9 jednostek OSP KSRG oraz 21 strażaków z 16 jednostek OSP spoza KSRG.

Szkolenia nie ukończyło 6 strażaków ratowników z 5 jednostek OSP tj. 1 strażaków z 1 jednostek OSP KSRG oraz 5 strażaków z 4 jednostek OSP spoza KSRG.

             Na zakończenie szkolenia Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Rykach bryg. Monika Ryciak pogratulowała druhnom i druhom pozytywnego ukończenia szkolenia oraz wręczyła zaświadczenia uprawniające strażaka ratownika OSP do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

          Po uroczystym rozdaniu zaświadczeń wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.