Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP zakończone

W terminie od 13 do 27 maja 2023 roku Komenda Powiatowa PSP w Rykach zrealizowała szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu ryckiego.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez strażaków ratowników OSP do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

W ramach szkolenia strażacy ratownicy OSP zdobyli wiedzę i umiejętności
w zakresie:

 1. Wypadków drogowych – statystyka i przyczyny,
 2. Budowy pojazdów samochodowych,
 3. Hydraulicznych urządzeń ratowniczych,
 4. Organizacji akcji ratownictwa technicznego na drogach,
 5. Metod uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów,
 6. Postępowania w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
 7. Postępowania ratowniczego w czasie innych akcji komunikacyjnych.

W dniu 27 maja br. komisja egzaminacyjna powołana przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie pod przewodnictwem mł. asp. Jakuba Filipka przeprowadziła egzamin teoretyczny oraz praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 31 strażaków ratowników z 15 jednostek OSP tj. 6 strażaków z 2 jednostek OSP KSRG oraz 25 strażaków z 13 jednostek OSP spoza KSRG:

 1. OSP KSRG Brzeziny – 2 strażaków,
 2. OSP KSRG Ryki – 4 strażak,
 3. OSP Chrustne – 1 strażak,
 4. OSP Kawęczyn – 3 strażaków,
 5. OSP Kletnia – 4 strażaków,
 6. OSP Korzeniów – 1 strażak,
 7. OSP Niwa Babicka – 1 strażak,
 8. OSP Nowa Dąbia – 7 strażaków,
 9. OSP Ownia – 1 strażak,
 10. OSP Przykwa – 1 strażak,
 11. OSP Sierskowola – 2 strażaków,
 12. OSP Stare Zadybie – 1 strażak,
 13. OSP Stryj  – 1 strażak,
 14. OSP Swaty –  1 strażak,
 15. OSP Zalesie –  1 strażak.

Na zakończenie szkolenia mł. asp. Jakub Filipek pogratulował druhom pozytywnego ukończenia szkolenia oraz wręczył zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Po uroczystym rozdaniu zaświadczeń wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Łukasz Tomaszewski