Tłumacz języka migowego

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r . o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r., poz. 1062 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz.1824 ze zmianami), umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

 

Wniosek o zapewnienie tłumacza online (kliknij aby pobrać)