Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA GBA Rt 2,5/27 dla jednostki OSP KSRG Leopoldów

12 listopada 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA GBA Rt 2,5/27, dla jednostki OSP KSRG Leopoldów. Uroczysty apel rozpoczął się od złożeniem meldunku nadbrygadierowi Grzegorzowi Alinowskiemu Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, następnie podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn państwowy.
Aktu przekazania samochodu pożarniczego w imieniu fundatorów na ręce prezesa OSP Leopoldów dh Tomasza Polaka dokonali:
• nadbrygadier Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
• Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
• Jarosław Żaczek – Burmistrz Miasta Ryki.
Poświęcenia nowego pojazdu dokonał Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Wiesław Nestoruk.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 1 024 959,00 zł został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Urząd Miasta w Rykach oraz środków własnych jednostki OSP.