Uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP

27 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP z terenu powiatów:
• łęczyńskiego,
• łukowskiego,
• lubartowskiego,
• lubelskiego,
• ryckiego,
• świdnickiego.
Z terenu powiatu ryckiego dofinansowanie otrzymała jednostka OSP KSRG Grabów Rycki z gm. Nowodwór.
Środki na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP.
Dzięki tym środkom zakupionych zostanie co najmniej 20 pojazdów. Łączna wartość szacunkowa pojazdów to 15 mln złotych.
Uroczystego wręczenia promes dokonał nadbryg. Grzegorz Alinowski w asyście:
• Przemysława Czarnka – Posła na Sejm RP/Ministra Edukacji i Nauki
• Krzysztofa Głuchowskiego – Posła na Sejm RP
• Jana Kanthaka – Posła na Sejm RP/Sekretarza Stanu w Min. Aktywów Państwowych
• Leszka Kowalczyka – Posła na Sejm RP
• Sylwestra Tułajewa – Posła na Sejm RP
• Sławomira Mazurka – Z-cy Prezesa NFOŚiGW
• Zdzisława Szweda – Członka Zarządu woj. Lubelskiego
• Agnieszki Kruk – Prezes WFOŚiGW
Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.
Opracował: mł. bryg. Jarosław Lasek