Wręczenie promes w ramach dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu ryckiego na zadanie publiczne: ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”

W dniu 4 października 2019 r. o godz. 17.30 w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach odbyło się uroczyste wręczenie promes przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ryckiego na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rykach st. bryg. Leszek Niewęgłowski.

W uroczystości uczestniczyli:

– Sylwester Tułajew – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Adam Kałaska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

– st. bryg. Grzegorz Alinowski  – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,

– Leszek Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego,

– Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 5000 zł trafiło do 48 jednostek OSP z powiatu ryckiego.

Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dopisanych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej na:

– organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

– organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę
i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

– upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Uroczystego wręczenia promes przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorza Alinowskiego.