Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych

07 sierpnia 2022 roku zakończyło się realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Rykach szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie przeprowadzono zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz „Zasadami przygotowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do udział w działaniach ratowniczych”. Szkolenie odbyło się w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 07 sierpnia 2022 r. i obejmowało 136 godzin dydaktycznych. W dniu 07 sierpnia 2022 roku przeprowadzono egzamin praktyczny kończący szkolenie. Szkolenie ukończyło 35 strażaków z 23 jednostek OSP tj. 12 strażaków z 6 jednostek OSP KSRG oraz 23 strażaków z 17 jednostek OSP spoza KSRG.