Ochrona znaku Czerwonego Krzyża

W  związku  z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międzynarodowym prawie ...

Komunikat kadrowy

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak wręczył w dniu 02 marca 2022 roku mł. bryg. Monice Ryciak, akt powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Rykach. Pani Monika jest drugą ...