Uroczystość wręczenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu ryckiego i łukowskiego

7 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się uroczysta zbiórka zorganizowana na okoliczność wręczenia promes Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z terenu powiatu ryckiego i łukowskiego. Promesy wręczyli Lubelski Komendant Wojewódzki ...